اپلیکیشن گیم آهنگ پیچ

این گیم ویژه اندروید طراحی شده و در دوحالت offline  و  online  طراحی و ساخته شده .

ویژگی های این اپلیکیشن عبارتند از :

  • سامانه مدیریت بازی تحت وب
  • ثبت نام در بازی
  • انجام بازی که با توجه به موسیقی انجام می شود
  • ثبت امتیاز
  • خرید
  • ارسال پیام و نظر
  • و…
پروژه ها