پورتال سازمانی استاندارد و تحقیقات صنعتی اصفهان

  • به صورت پویا برای چک کردن
  • ایجاد گزارش های باز توسط کاربر سیستم
  • امکان خروجی از گزارشات در پسوند های مختلف
  • و دهها امکانات دیگر برای ساین نرم افزار در واقع یک راهکار جامع برای مدیریت گردش کار و paperless کردن فعالیت های سازمانی استاندارد و تحقیقات صنعتی می باشد. در واقع سیستم موجود برخی ایراد های کلی و جزئی را در بر داشت که عملا آن را بلا استفاده کرده بود ، ما با طراحی مجدد آن را به چرخه فعالیت های سازمانی باز گرداندیم

این پرتال به سفارش سازمان تحقیقات صنعتی پیاده سازی و توسعه داده شد که از اهم امکانات آن می توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • تسهیل فعالیت های مربوط به نمونه برداری در سازمان استاندارد
  • مدیریت کالیبراسیون وسایل سنجش
  • مدیریت طرح های تحقیقاتی
  • صدور علامت استاندارد
  • امور مربوط به آموزش افراد و تائید صلاحیت
  • ایجاد لیست ممیزیهولت استفاده

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت کاتالوگ این محصول با ما تماس بگیرید.

تصاویری از محیط نرم افزار:

پرتال سازمانی استاندارد و تحقیقات صنعتی اصفهان
پروژه ها