سامانه مدیریت باشگاه اعضا

نحوه کار سیستم

در این سامانه می توان سناریو های مختلف را تعریف کرده و باعث شویم تا اعضا با سامانه بیشتر در تعامل باشند .

امکانات سیستم

تعریف کاربر- مدیریت کاربران – تعریف سناریوها – مدیریت سناریو ها – مدیریت ارتباط با اعضاء – مدیریت سطح دسترسی – مدیریت امتیازها – مدیریت پیام ها – مدیریت نظرسنجی – مدیریت طرح های تشویقی – صفحه ساز پویا – مدیریت صفحه ساز – مدیریت اطلاعیه ها و اخبار – گزارش گیری  – نمایش آمار و اطلاعات بصورت نموداری و …

تصاویر:

پروژه ها