اپلیکیشن تست هوش چندگانه

این اپلیکیشن جهت آزمون هوش چندگانه می باشد ، این اپلیکیشن به صورت آفلاین می باشد و در پایان آزمون نتایج را نمایش می دهد .

پروژه ها