دانشگاه آزاد

مشتریان
شعب مختلف دانشگاه آزاد در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

هلال احمر

مشتریان
پروژه برنامه نویسی  اختصاصی که برای هلال احمر استان اصفهان کار شد سامانه آموزش و آزمون آنلاین بود در این پروژه…

بانک قوامین

مشتریان
شعب مختلف بانک قوامین در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

سازمان کل اوقاف امور خیریه

مشتریان
شعب مختلف سازمان اوقاف امور خیریه در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

فنی حرفه ای

مشتریان
شعب مختلف فنی حرفه ای در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

بانک پاسارگاد

مشتریان
شعب مختلف بانک پاسارگاد در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

بانک ملی

مشتریان
یکی از پروژه های اختصاصی برنامه نویسی ویژه برای بانک ملی ایجاد نرم افزاری برای مدیریت و تطبیق کد ملی مشتریان…

بانک دی

مشتریان
شعب مختلف بانک دی در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

بانک سامان

مشتریان
شعب مختلف بانک سامان در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.