پروژه برنامه نویسی  اختصاصی که برای هلال احمر استان اصفهان کار شد سامانه آموزش و آزمون آنلاین بود در این پروژه که در سال 1388 کار شد سامانه ای تحت وب طراحی و اجرا شد.

همچنین شعب مختلف هلال احمر در استان های اصفهان ، یزد مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

دیگر مشتریان