شعب مختلف بانک پاسارگاد در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

دیگر مشتریان