دانشگاه آزاد

مشتریان
شعب مختلف دانشگاه آزاد در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

هلال احمر

مشتریان
پروژه برنامه نویسی  اختصاصی که برای هلال احمر استان اصفهان کار شد سامانه آموزش و آزمون آنلاین بود در این پروژه…

بانک قوامین

مشتریان
شعب مختلف بانک قوامین در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

گسترش انفورماتیک ایران

مشتریان
گروه پشتیبانی مدیا طی دو سال بهترین نمایندگی سازمان گسترش انفورماتیک ایران شد. سازمان گسترش انفورماتیک ایران یکی از سازمان های…

سازمان کل اوقاف امور خیریه

مشتریان
شعب مختلف سازمان اوقاف امور خیریه در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

فنی حرفه ای

مشتریان
شعب مختلف فنی حرفه ای در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

بانک پاسارگاد

مشتریان
شعب مختلف بانک پاسارگاد در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.

بانک ملی

مشتریان
یکی از پروژه های اختصاصی برنامه نویسی ویژه برای بانک ملی ایجاد نرم افزاری برای مدیریت و تطبیق کد ملی مشتریان…

بانک دی

مشتریان
شعب مختلف بانک دی در استان های اصفهان ، یزد ، تهران مشتریان بسته آموزشی مدیا بودند.